Yazdır
Pazartesi, 13 Kasım 2017 22:25

 

24 Kas?m ö?retmenler günü dolay?s?yla Adana ?l Milli E?itim müdürlü?ümüz koordinesinde Ö?retmenler Badminton turnuvas? yap?lacakt?r.

Turnuvaya kat?lacak ö?retmenlerin ba?vurular?n? 14 Kas?m 2017 Sal? günü saat 14.00 'a kadar il temsilcimiz

Ceyhun ÖKTEM'le irtibat kurmalar? gerekmektedir. 

Son Güncelleme: Pazartesi, 13 Kasım 2017 23:23