Yazdır
Salı, 10 Ekim 2017 11:52

Seyhan Badminton Alt?n Raketler ilçe ?ampiyonas? 14 Ekim 2017 tarihinde Seyhan ?MKB Fen Lisesi

kapal? spor salonunda a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda yap?lacakt?r.

1-?ampiyonaya Seyhan ilçesi okullar?ndan lisansl? veya okul onayl? liste ile kat?l?m sa?lanacak olup

ba?vurular watsapp üzerinden 05058303506 nolu telefona yap?lacakt?r.

2-?ampiyonaya Küçükler 2006-2007 Y?ld?zlar 01.09.2003-2004-2005 Gençler 2000-2001-2002-2003

do?umlu sporcu ö?renciler kat?lacakt?r.

3-?ampiyona Seyhan ?mkb Fen Lisesi kapal? spor salonunda 14 Ekim 2017 tarihinde saat 08.30 kay?t

i?lemi ve fikstür çekimi ard?ndan ba?layacakt?r.

4-?ampiyonada dereceye giren ilk 4 sporcu ö?renci ?ubat ay?nda yap?lacak Alt?n Raketler il

?ampiyonas?nda ilçesini temsil edecektir.

Son Güncelleme: Salı, 10 Ekim 2017 12:02