Yazdır
Perşembe, 05 Ekim 2017 08:33

 

 

 

 

 

Çukurova Alt?n Raketler Badminton ?lçe ?ampiyonas? 7 Ekim Cumartesi günü

Seyhan ?MKB Fen Lisesi kapal? spor salonunda a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda yap?lacakt?r.

Aç?klamalar

1-Müsabakalar Küçükler 2006-2007 Y?ld?zlar 01.09.2003-2004-2005

Gençler 2000-2001-2001-2003 do?umlu Çukurova ilçesi okullar?ndan sporcu ö?renciler kat?lacakt?r.

2-Müsabakalar Seyhan ?MKB Fen Lisesinde 7 ekim Cumartesi günü saat 08.30 da kay?t i?lemi ile ba?layacak.

Fikstür çekimi ard?ndan maçlar saat 09.00 da ba?layacakt?r.

3-Müsabakaya sporcular lisansl? veya okul onayl? listeyle kat?lacak.