Yazdır
Cumartesi, 16 Eylül 2017 20:51

Alt?n Raketler Yüre?ir ?lçe ?ampiyonas? 29-30 Eylül 2017 tarihlerinde Yüre?ir Kiremithane E.M.L kapal? spor

salonunda a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda yap?lacakt?r.

AÇIKLAMALAR

1-Müsabakalara Yüre?ir ilçesi okullar? kat?l?mda bulunacakt?r.

2-Müsabakalar bireysel eleme sistemli yap?lacakt?r.

3-?ampiyona Küçükler Y?ld?zlar ve Gençler k?z erkek kategorilerinde yap?lacakt?r.

4- Ya? kategorileri KÜÇÜKLER (2007-2006)

YILDIZLAR (2005-2004- 01.09.2003)

GENÇLER (2003-2002-2001-2000)

5-Ba?vurular Yüre?ir ?lçe milli E?itim spor bürosuna elektronik portal üzerinden yap?lacakt?r.

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 16 Eylül 2017 21:13