1.KADEME KURS PRO?RAMI Yazdır
Pazartesi, 06 Haziran 2016 09:17

1.Kademe Teorik kurs pro?ram? ADANA GENÇL?K SPOR ?L MÜDÜRLÜ?Ü MENDERES TOPLANTI SALONUNDA a?a??daki pro?ram dahilinde 

yap?lacakt?r.Antrenör adaylar?n kurs pro?ram?na göre hareket etmeleri rica olunur.

BADM?NTON 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR

YET??T?RME KURSU

18-23 Haziran 2016 - Adana

TAR?H

SAAT

DERS

Ö?RET?M ELEMANI

18 Haziran 2016

Cumartesi

10.30

Evrak teslimi  Kay?t i?lemi

Ceyhun ÖKTEM  (Kurs yöneticisi Badminton ?l Tem.)

LYS SINAVINA G?RECEKLER Ö?LEDEN SONRA EVRAK TESL?M? YAPAB?L?RLER

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-17:30

Spor Psikolojisi

Genel Antrenman Bilgisi

Ö?r.Gör. Eren ULUÖZ

Ö?r. Gör. Mehmet VURAT

19 Haziran 2016

Pazar

 

 

 

 

 

13:30-19:30

Genel Antrenman Bilgisi

Ö?r. Gör. Mehmet VURAT

20 Haziran 2016

Pazartesi

08:30-12:30

Sporcu Sa?l???

Yard. Doç. Dr. Gonca ?NCE

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-15:30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Pervin B?L?R

15:30-19:30

Sporda Ö?retim Yöntemleri

Doç. Dr. Pervin B?L?R

21 Haziran 2016

Sal?

08:30-12:30

Spor Anatomisi

Prof. Dr. Emine KIZILKANAT

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-19:30

Psikomotor Geli?im

Doç. Dr. Dilek SEV?ML?

22 Haziran  2016

Çar?amba

08:30-12:30

Spor Fizyolojisi

Yard. Doç. Dr. Selcen KORKMAZ ERYILMAZ

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-17:30

Spor ve Beslenme

Yard. Doç. Dr. Selcen KORKMAZ ERYILMAZ

23 Haziran 2016

Per?embe

08:30-10:30

Sporda Ölçme ve De?erlendirme

Yard. Doç. Dr. Cenab TÜRKER?

10:30-12:30

Yetenek Seçimi

Ö?r. Gör. Kamil D?K?C?

12:30-13:30

Ö?le Aras?

 

13:30-17:30

Beceri Ö?renimi

Doç. Dr. Dilek SEV?ML?

 

Üniversite s?nav?nda görevli kursiyerler evraklar?n? s?navdan sonra teslim edebilirler.

NOT:  UYGULAMA BÖLÜMÜ 24-29 HAZ?RAN TAR?HLER?NDE TÜRK?YE BADM?NTON FEDERASYONU E??T?M KURULU ÜYES? MURAT SÖNMEZ TARFINDAN

YAPILACAKTIR.UYGULAMA YER? KAYITLAR DEVAM ETT???NDEN  ?LER?K? GÜNLERDE AÇIKLANACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 18 Haziran 2016 10:56