Haberler
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Salı, 20 Eylül 2011 14:57

Haziran ay?nda yap?lan Badminton antrenörlük kursuna kat?lan ve belgeleri gelmeyen

arkada?lar  önümüzdeki hafta sal? gününe kadar belgeleri  gelecek olup ayr?ca Yüre?ir

ilçesinde egzersiz çal??mas? yapacak ö?retmenler beni lütfen aras?n.....

 
DERS DI?I E??T?M FAAL?YET PRO?RAMI 2011-2012 PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Perşembe, 15 Eylül 2011 19:46

2011-2012 E?itim-Ö?retim y?l?nda Badminton bran??nda egzersiz çal??mas? yapmak isteyen antrenör

ve Beden E?itimi Ö?retmenleri için y?ll?k pro?ram haz?rlanm??t?r .Ayr?ca bu y?l Halk E?itim Merkezlerinde kurs

açmak isteyen antrenörler 30 Eylül 2011 tarihine kadar ba?vurular?n? yapmalar? gerekmektedir.

files/BADM?NTON EGZERS?Z 2011-2012.doc     haftada 3 gün

files/BADM?NTON EGZERS?Z 2012 (3+3).doc    haftada 2 gün 

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 19 Eylül 2011 20:52
 
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 06 Ağustos 2011 17:57

    ?UBAT AYINDAN BER? ALAMADI?IMIZ HAKEM ÜCRETLER? BU ZAMANA

KADAR ÖDENMEM?? OLUP BUNUN ?Ç?N ARKADA?LARA TAVS?YEM ÖNCE ?L

MÜDÜRLÜ?ÜNE TELEFON AÇMALARI E?ER ÖDENM?YORSA PAZARTES?

GÜNÜNDEN  ?T?BAREN SPOR GENEL MÜDÜRLÜ?ÜNE TELEFON VEYA MA?L ATMALARINDA

YARAR VARDIR.

Son Güncelleme: Cumartesi, 06 Ağustos 2011 18:03
 
2010-2011 YILI FAAL?YET RAPORU PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 06 Ağustos 2011 17:30

                   2010-2011 YILI ?L TEMS?LC?L?? FAAL?YET RAPORU

1-?LK DEFA HAKEMLER MÜSAKALARA  HAKEM KIYAFET?YLE ÇIKTILAR.

2-?LK DEFA HAKEM V?ZELER? TAM OLARAK  YAPTIRILDI V?ZES? OLMAYAN

HAKEMLERE GÖREV VER?LMED?.??KAYET ED?LEN HAKEM DAVRANI?LARI KONUSUNDA

ÇOK BÜYÜK ?LERLEME SA?LANDI.

3-WEB S?TEM?Z ?LK DEFA H?ZMETE G?RD? VE GÜNCEL HABERLER YAYINLANDI.

4-HAKEM KURSU AÇILARAK GELECEK DÖNEMDE DO?ACAK HAKEM ?HT?YACI SORUNU G?DER?LD?.

5-ANTRENÖRLÜK KURSU AÇILARAK BADM?NTON SPORUNUN GEL??T?R?LMES? VE

YAYGINLA?TIRILMASI AMAÇLANDI.

6-YAZ KURSLARI AÇILMASI KONUSUNDA G?R???MLERDE  BULUNULDU VE ?LK

DEFA AD?L ?K?Z ?.O BÜNYES?NDE  50 K???L?K Ö?RENC?YLE YAZ KURSU AÇILDI.

7-KULÜP SAYIMIZ SIFIRKEN ?UAN ?T?BAR?YLE 8 KULÜBE ÇIKARILDI VE  GELECEK

DÖNEMDE KULÜPLER L?G? OLU?TURULMASI ?Ç?N ALT YAPI HAZIRLANDI.(ÖNCEK?

DÖNEMLERDE KULÜP YOKTU)

8-BÜYÜK?EH?R BELED?YES? ?LE PARKLARIN ?Ç?NDE VE ÖZELL?KLE BARAJ KENARINDA

BULUNAN KORTLARIN SENTET?K ZEM?N YAPILMASI KONUSUNDA SÖZ ALINDI.

9-SORUNSUZ B?R ?EK?LDE OKULLARASI MÜSABAKALAR YAPILDI.MÜSABAKALAR

SONUCUNDA ÇOK K???DEN TEBR?K VE TE?EKKÜR MESAJI ALINDI.

 

BU  ÇALI?MALARIN YAPILMASINDA B?ZLERE YARDIMCI OLAN BADM?NTON

 

CAM?ASINA TE?EKKÜR EDER?Z.

                   

Son Güncelleme: Cumartesi, 06 Ağustos 2011 17:57
 
BADM?NTON YAZ OKULU PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Perşembe, 07 Temmuz 2011 15:07

 M.Adil ?kiz ?lkö?retim okulunda 50 ki?ilik ö?renci grubuyla  Badminton bran??nda yaz okulu aç?lm??t?r.Aç?lan

yaz kursunun  ilk olmas? ve alt yap?n?n geli?tirilmesi aç?s?ndan önemli olup di?er okullara örnek

olmas? dile?imizle.....

Son Güncelleme: Perşembe, 07 Temmuz 2011 15:18
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>

Sayfa 2 / 8

S?cak Haberler