Haberler
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Temmuz 2011 09:05

   

 ?limizde 20 Haziran 1 Temmuz tarihleri aras?nda de?i?ik illerden 62 ki?inin kat?l?m?yla yap?lan 1.Kademe

Badminton Antrenörlük kursu verilen derslerin ard?ndan sona ermi?tir.Badminton Federasyonu milli tak?m

 antrenörü Hakan AVCI'ya bizlere gösterdi?i ho?görü , destekten dolay? te?ekkür eder yeni

antrenörlerimize ba?ar?lar dileriz... 

                                                         

                                                                             

Son Güncelleme: Perşembe, 07 Temmuz 2011 15:04
 
VETERANLAR YA? TURNUVASI PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Perşembe, 23 Haziran 2011 15:30

  ?limizde 2-3 Temmuz 2011 tarihlerinde ekteki aç?klamalar do?rultusunda ''VETERANLARYA? TURNUVASI''

düzenlenecektir.Kat?l?m ba?vurusunda bulunacak  tak?mlar ekteki aç?klamlar do?rultusunda

ba?vurular?n? bizzat il temsilcisiyle  irtibata geçerek yapmalar? gerekmektedir.

files/AÇIKLAMALAR1.doc

Son Güncelleme: Perşembe, 23 Haziran 2011 15:57
 
HAKEML?K BELGELER? PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Perşembe, 23 Haziran 2011 15:04

Nisan ay?nda yap?lan hakemlik kursuna kat?lan kursiyerlerin belgeleri gelmi?tir.Gençlik Spor ?l Müdürlü?ü spor bürosundan imza kar??l??? teslim alabilirler.

 
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Cuma, 17 Haziran 2011 17:16

 

   ?limizde  1.Kademe Badminton Antrenörlük  kursu  20  Haziran 2011 Pazartesi günü Gençlik Spor ?l Müdürlü?ü  Menderes toplant? salonunda saat 11:30 da ba?layacakt?r. Kursa kat?l?mda bulunan  kursiyerlerin bahsi geçen gün ve saatte kurs yerinde haz?r bulunmalar? gerekmektedir. Beden E?itimi Ö?retmenleri 27 Hazirandan itibaren kursa kat?lacaklard?r.Di?er bran?ta olanlar e?er teorik dersleri ba?ka kurslarda alm??larsa ald?klar?na dair evra?? getirmelerihalinde derslerden muaf tutulacaklard?r.

    20-26 Haziran Teorik Bilgiler

    27 Haziran-1 Temmuz uygulama dersleri  verilecektir.

 

 

 

 

Son Güncelleme: Cuma, 17 Haziran 2011 18:04
 
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Salı, 07 Haziran 2011 08:12

  ?limizde 20-30 Haziran 2011 tarihleri aras?nda Gençlik Spor ?l Müdürlü?ünde aç?lacak olan 1.Kademe Badminton Antrenörlük Kursuna isim yazd?ran kursiyerlerin a?a??daki i?lemleri yapmalar? gerekmektedir..(Ba?vurular devam etmektedir)

  10 Haziran 2011 Cuma gününe kadar Ankara Garanti Bankas? GS?M Anafartalar ?ubesi 711-6299430 hesab?na Badminton Antrenörlü?ü için 125 TL yat?rmalar?  ve Adana GS?M fax no:0322 453 09 46  numaraya banka dekontunu fakslamalar? gerekmektedir.

 ?stenen belgeler ?çin devam ediniz...

 

 

files/STENEN BELGELER.doc

 

 

Son Güncelleme: Salı, 07 Haziran 2011 08:49
 
Diğer Makaleler...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>

Sayfa 3 / 8

S?cak Haberler