Hata
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Salı, 06 Ağustos 2019 14:44

 

13 Ya? alt? il seçmeleri 8 A?ustos 2019 tarihinde Yüre?ir Kiremithane E.M.L kapal? spor salonunda Federasyonumuzun yay?nlad??? aç?klamlar do?rultusunda yap?lacakt?r.

Ba?vurular seçme günü 08.30-09.00 saatleri aras?nda hakem masas?na yap?lacakt?r.

 

S?cak Haberler