Hata
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 13 Mayıs 2017 15:56

?limizde Haziran ay?nda yapmay? planlad???m?z 2.Kademe Badminton Antrenör kursuna kat?lmak isteyen 1.Kademe antrenörlerimiz 17 May?s tarihine kadar Adana ?l Temsilcisi Ceyhun ÖKTEM'le irtibata geçmeleri rica olunur.

 

 

KATILIM ?ARTLARI

1-4 Adet vesikal?k foto?raf (sakals?z ve kravatl?)

2-Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kurulu?lar?ndan asl? gibidir onayl?).(Onays?z diploma suretleri kesinlikle Federasyonumuz taraf?ndan kabul edilmeyecektir.) Ö?renci ise ö?renci belgesi (asl?).(Fotokopi ve faks olan ö?renci belgeleri Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

3-Gençlik ve Spor ?l Müdürlü?ünden cezalar? olmad???na dair yaz? (asl?).(Fotokopi ve faks olan cezas?z belgeleri Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

4-Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan asl?).(Fotokopi ve faks olan sa?l?k raporlar? kesinlikle Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

5-Savc?l?k iyi hal ka??d? (asl?).(Fotokopi ve faks olan savc?l?k belgeleri Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

6-Nüfus cüzdan? fotokopisi

7-Kursa kat?lacak adaylar Ankara Garanti Bankas? Anafartalar ?ubesi 711-6299430 nolu (?BAN: TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30) hesab?na Badminton Antrenörlü?ü için 500 tl yat?racaklard?r. Dekontunuzu kaybetmeyiniz ve evraklar?n?za ekleyiniz.

NOT : Kursa herhangi bir sebep ile kat?lamama durumunuzda kurs ücretiniz iade edilemez. Kurs ücretinizi bir ba?ka kurs için tekrar kullanabilirsiniz.

8- 1.Kademe Antrenörlük Belge (Asl?)(Fotokopi ve faks asla kabul edilmeyecektir.)

9- 1 Y?l Antrenörlük Yapt???na Dair Mühürlü Belge (Asl?) (Tarih belirtilmi? ve imzal?,mühürlü olacak) (Fotokopi ve faks olan belgeler Federasyonumuz taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

10-Not:  Not: Ba?ka Bir Bran?ta Antrenörlük Belgesi Olan Ki?ilerin Temel E?itim Derslerinden Muafiyet Durumu ?çin; Kursun Ders Müfredat?n?n Uygunlu (Spor E?itim Dairesi Ders Müfredat?), 

Kurs belge kopyas?n?n ve ders müfredat?n? belirten belgenin onayl? olmas? ?art? ve belgenin kurs tarihinden itibaren 4 y?l geçerlili?i vard?r. Konu ile ilgili soru ve sorunlar?n?z? Federasyonumuz daki ilgili personele iletebilirsiniz. 

Son Güncelleme: Cumartesi, 13 Mayıs 2017 16:17
 

S?cak Haberler