Hata
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Salı, 24 Mayıs 2016 10:53

?limizde ilk defa yap?lacak olan kulüpleraras? il ?ampiyonas? 28 May?s 2016 tarihinde Kiremithane E.M.L kapal? spor salonunda a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda yap?lacakt?r.?ampiyonaya kat?lacak kulüplere ba?ar?lar dileriz.

DANA BADM?NTON KULÜPLERARASI ?L ?AMP?YONASI

 

                                2016

KATILMA ?ARTLARI ve GENEL AÇIKLAMALAR  :

1-) Do?um Tarihleri: En Küçük 2004 do?umlular, En Büyük 1981 Do?umlular kat?labilir.

2-) 2016 y?l? vizeli kulüp lisansl? olmak.

3-) Müsabakalar 5 kategori üzerinden (tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve kar???k çiftler) oynanacakt?r. Tak?m müsabakas?nda 1 sporcu en fazla 2 kategoride oynayabilecektir.

4-) Kat?l?m?n?n çok olmas? ve müsabakalar?n belirlenen gün süresince tamamlanamayaca?? tespit edildi?i taktirde müsabakalar?n?n tek set 21 say? üzerinden oynat?lmas?na Tertip Komitesi karar verebilir.

5-) Kat?l?m?n çok olmas? durumunda averaj? etkilememek kayd?yla tak?mlar aras?ndaki skorun 3-0 ya da 3-1 olmas? durumlar?nda di?er kategorilerdeki müsabakalar oynat?lmayacakt?r.

6-) ?lk üç dereceye giren kulüplere kupa sporculara madalya verilecektir.

7-) Talimatta yer almayan hükümler için badminton müsabaka talimat? geçerlidir.

8-) ?l temsilcili?imizin görevlileri veya görevlendirece?i ki?iler d???nda ?ampiyonada; oyun (müsabaka) alan?nda foto?raf ve kamera çekimine kesinlikle izin verilmeyecektir.

9-?ampiyonaya kat?lacak kulüpler kat?l?m ba?vurusunu Per?embe gününe  kadar  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine kat?l?m formuyla beraber ba?vurular?n? yapmalar? halinde ?ampiyonaya kat?lacakt?r.

 

Son Güncelleme: Salı, 24 Mayıs 2016 11:21
 

S?cak Haberler