DERS DI?I E??T?M FAAL?YET PRO?RAMI 2011-2012 PDF Yazdır e-Posta
tarafından yazıldı.   
Perşembe, 15 Eylül 2011 19:46

2011-2012 E?itim-Ö?retim y?l?nda Badminton bran??nda egzersiz çal??mas? yapmak isteyen antrenör

ve Beden E?itimi Ö?retmenleri için y?ll?k pro?ram haz?rlanm??t?r .Ayr?ca bu y?l Halk E?itim Merkezlerinde kurs

açmak isteyen antrenörler 30 Eylül 2011 tarihine kadar ba?vurular?n? yapmalar? gerekmektedir.

files/BADM?NTON EGZERS?Z 2011-2012.doc     haftada 3 gün

files/BADM?NTON EGZERS?Z 2012 (3+3).doc    haftada 2 gün 

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 19 Eylül 2011 20:52
 

S?cak Haberler