Kimler Sitede

Şu anda 1 konuk çevrimiçi

Ziyareti Say?s?

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn45
mod_vvisit_counterDn43
mod_vvisit_counterBu Hafta192
mod_vvisit_counterGeen Hafta273
mod_vvisit_counterBu Ay726
mod_vvisit_counterGeen Ay836
mod_vvisit_counterHepsi138631

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 35.172.100.232
,
Today: Eyl 19, 2019

Hata
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:455. Error 9: Invalid character
Ho?geldiniz
1.KADEME KURS PRO?RAMI PDF Yazdır e-Posta
Pazartesi, 06 Haziran 2016 09:17

1.Kademe Teorik kurs pro?ram? ADANA GENÇL?K SPOR ?L MÜDÜRLÜ?Ü MENDERES TOPLANTI SALONUNDA a?a??daki pro?ram dahilinde 

yap?lacakt?r.Antrenör adaylar?n kurs pro?ram?na göre hareket etmeleri rica olunur.

BADM?NTON 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR

YET??T?RME KURSU

18-23 Haziran 2016 - Adana

TAR?H

SAAT

DERS

Ö?RET?M ELEMANI

18 Haziran 2016

Cumartesi

10.30

Evrak teslimi  Kay?t i?lemi

Ceyhun ÖKTEM  (Kurs yöneticisi Badminton ?l Tem.)

LYS SINAVINA G?RECEKLER Ö?LEDEN SONRA EVRAK TESL?M? YAPAB?L?RLER

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-17:30

Spor Psikolojisi

Genel Antrenman Bilgisi

Ö?r.Gör. Eren ULUÖZ

Ö?r. Gör. Mehmet VURAT

19 Haziran 2016

Pazar

 

 

 

 

 

13:30-19:30

Genel Antrenman Bilgisi

Ö?r. Gör. Mehmet VURAT

20 Haziran 2016

Pazartesi

08:30-12:30

Sporcu Sa?l???

Yard. Doç. Dr. Gonca ?NCE

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-15:30

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Doç. Dr. Pervin B?L?R

15:30-19:30

Sporda Ö?retim Yöntemleri

Doç. Dr. Pervin B?L?R

21 Haziran 2016

Sal?

08:30-12:30

Spor Anatomisi

Prof. Dr. Emine KIZILKANAT

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-19:30

Psikomotor Geli?im

Doç. Dr. Dilek SEV?ML?

22 Haziran  2016

Çar?amba

08:30-12:30

Spor Fizyolojisi

Yard. Doç. Dr. Selcen KORKMAZ ERYILMAZ

12:30-13:30

Ö?le Aras?

13:30-17:30

Spor ve Beslenme

Yard. Doç. Dr. Selcen KORKMAZ ERYILMAZ

23 Haziran 2016

Per?embe

08:30-10:30

Sporda Ölçme ve De?erlendirme

Yard. Doç. Dr. Cenab TÜRKER?

10:30-12:30

Yetenek Seçimi

Ö?r. Gör. Kamil D?K?C?

12:30-13:30

Ö?le Aras?

 

13:30-17:30

Beceri Ö?renimi

Doç. Dr. Dilek SEV?ML?

 

Üniversite s?nav?nda görevli kursiyerler evraklar?n? s?navdan sonra teslim edebilirler.

NOT:  UYGULAMA BÖLÜMÜ 24-29 HAZ?RAN TAR?HLER?NDE TÜRK?YE BADM?NTON FEDERASYONU E??T?M KURULU ÜYES? MURAT SÖNMEZ TARFINDAN

YAPILACAKTIR.UYGULAMA YER? KAYITLAR DEVAM ETT???NDEN  ?LER?K? GÜNLERDE AÇIKLANACAKTIR.

 

 

 

 

 

 

Son Güncelleme: Cumartesi, 18 Haziran 2016 10:56
 
PDF Yazdır e-Posta
Salı, 24 Mayıs 2016 10:53

?limizde ilk defa yap?lacak olan kulüpleraras? il ?ampiyonas? 28 May?s 2016 tarihinde Kiremithane E.M.L kapal? spor salonunda a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda yap?lacakt?r.?ampiyonaya kat?lacak kulüplere ba?ar?lar dileriz.

DANA BADM?NTON KULÜPLERARASI ?L ?AMP?YONASI

 

                                2016

KATILMA ?ARTLARI ve GENEL AÇIKLAMALAR  :

1-) Do?um Tarihleri: En Küçük 2004 do?umlular, En Büyük 1981 Do?umlular kat?labilir.

2-) 2016 y?l? vizeli kulüp lisansl? olmak.

3-) Müsabakalar 5 kategori üzerinden (tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve kar???k çiftler) oynanacakt?r. Tak?m müsabakas?nda 1 sporcu en fazla 2 kategoride oynayabilecektir.

4-) Kat?l?m?n?n çok olmas? ve müsabakalar?n belirlenen gün süresince tamamlanamayaca?? tespit edildi?i taktirde müsabakalar?n?n tek set 21 say? üzerinden oynat?lmas?na Tertip Komitesi karar verebilir.

5-) Kat?l?m?n çok olmas? durumunda averaj? etkilememek kayd?yla tak?mlar aras?ndaki skorun 3-0 ya da 3-1 olmas? durumlar?nda di?er kategorilerdeki müsabakalar oynat?lmayacakt?r.

6-) ?lk üç dereceye giren kulüplere kupa sporculara madalya verilecektir.

7-) Talimatta yer almayan hükümler için badminton müsabaka talimat? geçerlidir.

8-) ?l temsilcili?imizin görevlileri veya görevlendirece?i ki?iler d???nda ?ampiyonada; oyun (müsabaka) alan?nda foto?raf ve kamera çekimine kesinlikle izin verilmeyecektir.

9-?ampiyonaya kat?lacak kulüpler kat?l?m ba?vurusunu Per?embe gününe  kadar  Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresine kat?l?m formuyla beraber ba?vurular?n? yapmalar? halinde ?ampiyonaya kat?lacakt?r.

 

Son Güncelleme: Salı, 24 Mayıs 2016 11:21
 
PDF Yazdır e-Posta
Cuma, 20 Mayıs 2016 10:05

?limizde 18-29 Haziran 2016 tarihleri aras?nda 1.Kademe Badminton antrenörlük kursu aç?lacakt?r.Kursa kat?lmak isteyen adaylar?n ba?avuru için

 il temsilcili?imiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.Kursumuz için gerekli evraklar ektedir.

1.Kademe ?çin Gerekli Evraklar

 

4 Adet vesikal?k foto?raf (sakals?z ve kravatl?).

 

Kurs kat?l?m formu.

 

Diploma sureti (noter tasdikli veya kamu kurum ve kurulu?lar?ndan asl? gibidir onaylI

Ö?renci ise ö?renci belgesi (asl?).(Fotokopi ve faks olan ö?renci belgeleri Federasyonumuz

taraf?ndan kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

 

Gençlik ve Spor ?l Müdürlü?ünden cezalar? olmad???na dair yaz? (asl?).

 

Sa?l?k raporu (sa?l?k ocaklar?ndan asl?).

 

Savc?l?k iyi hal ka??d? (asl?).

 

Nüfus cüzdan? sureti (TC. Vat. No ve resimli).

 

Kursa kat?lacak adaylar Ankara Garanti Bankas? Anafartalar ?ubesi 711-6299430 nolu

(?BANTR55 0006 2000

7110 0006 2994 30) hesab?na Badminton Antrenörlü?ü için 250 tl yat?racaklard?r.

DEKONT AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜNE ADANA 1.KADEME

YAZILMASI DEKONTUN FOTOSUNU ÇEK?P WATSAPTAN ?L TEMS?LC?S?  CEYHUN ÖKTEM’E

GÖNDER?LMES? HAL?NDE KAYIT ??LEM? YAPILACAKTIR.

 Not: Ba?ka Bir Bran?ta Antrenörlük Belgesi Olan Ki?ilerin Temel E?itim Derslerinden

Muafiyet Durumu ?çin; Kursun Ders

Müfredat?n?n Uygunlu (Spor E?itim Dairesi Ders Müfredat?),  Kurs belge kopyas?n?n ve

ders müfredat?n? belirten

belgenin onayl? olmas? ?art? ve belgenin kurs tarihinden itibaren 4 y?l geçerlili?i vard?r.

Konu ile ilgili soru ve sorunlar?n?z?

Federasyonumuz daki ilgili personele iletebilirsiniz

?RT?BAT TEL :CEYHUN ÖKTEM  KURS YÖNET?C?S?   0505 830 35 06

Son Güncelleme: Cuma, 03 Haziran 2016 12:05
 
35 YA? ?L ?AMP?YONASI PDF Yazdır e-Posta
Cuma, 20 Mayıs 2016 08:35

 

 

21 MAYIS 2016 TAR?H?NDE A?A?IDAK? AÇIKLAMALAR DO?RULTUSUNDA 35 YA? ?L ?AMP?YONASI YAPILACAKTIR.?AMP?YONAYA KATILACAK SPORCULARA BA?ARILAR D?LER?Z.

 

 

               AÇIKLAMALAR

1-?ampiyonaya 35-45 Ya? aral???ndaki  k?z ve erkek sporcular kat?lacakt?r.

2-Müsabakalara kat?lacak sporcular saat 09.30 da hakem masas?na isimlerini ibraz edeceklerdir.

3-Müsabakalar saat 10.00 da ba?layacakt?r.

4-Kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilecektir.

Son Güncelleme: Cuma, 20 Mayıs 2016 08:45
 
PDF Yazdır e-Posta
Salı, 10 Mayıs 2016 14:50

 

14 May?s 2016 Cumartesi günü Seyhan ?MKB Fen Lisesinde a?a??daki aç?klamalar do?rultusunda ''GENÇL?K TURNUVASI ''Badminton ?l ?ampiyonas? yap?lacakt?r.

Kat?lacak sporculara ba?ar?lar dileriz.

                                                          AÇIKLAMALAR

1-Turnuvaya 1998-1999-2000-2001 do?umlu kulüp ve okul lisansl? sporcular kat?lacakt?r.Ya? terfisi yap?lmayacakt?r.

2-Müsabakalara kat?lacak sporcular 09.30 da hakem masas?na isimlerini yazd?rmalar? gerekmektedir.Müsabakalar saat 10.00 da ba?layacakt?r.

3-Müsabakalar k?z erkek kategorilerinde yap?lacakt?r.

4-Müsabakada  kat?lan sporcu say?s?na göre set say?lar?nda ayarlama yetkisi tertip kuruluna aittir.

5-Dereceye giren ilk 4 sporcuya madalya verilecektir.

 

Son Güncelleme: Salı, 10 Mayıs 2016 15:11
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 / 53

Anketler

Web Sitemizi Nas?l Buldunuz ?
 

S?cak Haberler